Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

1:17:00
a každý z vás dostane statky v Yorkshire,
1:17:04
vrátane dedièného titulu,
z ktorého budete plati...

1:17:09
- Z ktorého budete plati...
- Mám pre vás návrh.

1:17:12
Cheltham, toto je William Wallace.
1:17:16
Z ktorého budete plati krá¾ovi...
1:17:18
- Vravím vám, že mám návrh.
- Znevažuješ ponuku prímeria?

1:17:22
Od jeho krá¾a? Samozrejme.
1:17:25
Tu sú podmienky Škótska.
Spustite vlajky a vráte sa spä do Anglicka.

1:17:30
Pri každom dome proste o odpustenie
za 100 rokov lúpenia, znásilòovania a vrážd.

1:17:36
Urobte to a vaši muži budú ži.
1:17:40
Ak to neurobíte, všetci tu dnes zomriete.
1:17:49
Máme prevahu. Vy nemáte ažkú jazdu.
1:17:53
Za posledných dvesto rokov žiadna armáda nezvíazila...
1:17:55
Ešte som neskonèil!
1:17:59
Než vás necháme odís,
1:18:02
musí vᚠvelite¾ prejs toto pole,
predstavi sa tejto armáde,

1:18:06
da si hlavu medzi nohy a pobozka si vlastný zadok!
1:18:20
Bolo to menej srdeèné, než je zvyknutý.
1:18:23
Pripravte sa a jednajte presne,
ako vám hovorím. Na môj signál

1:18:26
prejdete za naším postavením
a obídete ho z boku.

1:18:29
- Nesmieme rozdeli naše sily!
- Urobte to... a nech vás Anglièania dobre vidia.

1:18:34
Budú si myslie, že utekáme?
1:18:37
Vyriadite ich luèištníkov
a zídeme sa uprostred.

1:18:40
Dobre. Ideme na to.

prev.
next.