Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

1:16:00
Krá¾ove podmienky? Aj tak ich nikdy nesplnia.
1:16:03
Výsos, myslím, že...
1:16:05
Dobre. Predložte im podmienky.
1:16:10
- Prichádzajú. Pôjdeme im naproti?
- Nechajte ma hovori. Platí?

1:16:14
Áno.
1:16:20
Skvelý prejav.
1:16:23
Èo budeme robi teraz?
1:16:26
Chovajte sa prirodzene.
1:16:29
- Kam ideš?
- Idem vyprovokova bitku.

1:16:38
No, nevystrojili sme sa sem pre niè za niè.
1:16:44
Mornay, Lochlan, Craig.
1:16:51
Toto sú krá¾ove podmienky:
1:16:53
Odveïte túto armádu z bojiska
1:17:00
a každý z vás dostane statky v Yorkshire,
1:17:04
vrátane dedièného titulu,
z ktorého budete plati...

1:17:09
- Z ktorého budete plati...
- Mám pre vás návrh.

1:17:12
Cheltham, toto je William Wallace.
1:17:16
Z ktorého budete plati krá¾ovi...
1:17:18
- Vravím vám, že mám návrh.
- Znevažuješ ponuku prímeria?

1:17:22
Od jeho krá¾a? Samozrejme.
1:17:25
Tu sú podmienky Škótska.
Spustite vlajky a vráte sa spä do Anglicka.

1:17:30
Pri každom dome proste o odpustenie
za 100 rokov lúpenia, znásilòovania a vrážd.

1:17:36
Urobte to a vaši muži budú ži.
1:17:40
Ak to neurobíte, všetci tu dnes zomriete.
1:17:49
Máme prevahu. Vy nemáte ažkú jazdu.
1:17:53
Za posledných dvesto rokov žiadna armáda nezvíazila...
1:17:55
Ešte som neskonèil!
1:17:59
Než vás necháme odís,

prev.
next.