Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

1:15:03
A až budete po mnohých rokoch umiera na lôžku,
1:15:07
budete ochotní vymeni
1:15:09
všetky dni odo dneška až po onen deò
1:15:12
za jednu šancu, za jednu jedinú šancu
1:15:15
vráti sa spä a poveda svojim nepriate¾om,
1:15:18
že nám môžu vzia naše životy,
1:15:21
ale nikdy nie našu slobodu!!!
1:15:50
Vyzerajú optimisticky.
Možno naozaj budú bojova.

1:15:53
Stretnutie v boji je zrejme
vopred rozhodnutá záležitos.

1:15:57
Ale aj tak by sme im mali
prednies krá¾ove podmienky.

1:16:00
Krá¾ove podmienky? Aj tak ich nikdy nesplnia.
1:16:03
Výsos, myslím, že...
1:16:05
Dobre. Predložte im podmienky.
1:16:10
- Prichádzajú. Pôjdeme im naproti?
- Nechajte ma hovori. Platí?

1:16:14
Áno.
1:16:20
Skvelý prejav.
1:16:23
Èo budeme robi teraz?
1:16:26
Chovajte sa prirodzene.
1:16:29
- Kam ideš?
- Idem vyprovokova bitku.

1:16:38
No, nevystrojili sme sa sem pre niè za niè.
1:16:44
Mornay, Lochlan, Craig.
1:16:51
Toto sú krá¾ove podmienky:
1:16:53
Odveïte túto armádu z bojiska

prev.
next.