Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:10:00
Naozaj?
:10:02
Tak mi teda povedz...
:10:03
Akú radu by si mi ponúkol v súèasnej...
situácii?

:10:38
Ponúknem mu prímerie
:10:42
a budem sa ho snaži podplati.
:10:46
Ale kto za ním pôjde? Ja nie.
:10:50
Keby som sa dostal pod meè toho vraha,
:10:52
mohla by skonèi v tom koši aj moja hlava.
:10:56
A nie hlava... môjho krotkého syna.
:11:00
Púhy poh¾ad naòho by primäl nepriate¾a k tomu,
aby obsadil celú krajinu.

:11:08
Koho teda posla?
:11:14
Koho posla?

prev.
next.