Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:09:01
- Odíïte.
- Ïakujem vám, Velièenstvo.

:09:06
- Wallace vyplienil York.
- Èože?

:09:09
Wallace vyplienil York!
:09:26
Velièenstvo... tvoj vlastný synovec.
:09:30
Len zviera dokáže nieèo takého.
:09:34
Keï dokázal vyplieni York,
:09:39
môže napadnú aj stredné Anglicko.
:09:41
Zastavíme ho!
:09:45
Kto je ten èlovek, ktorý so mnou hovorí,
ako by som potreboval jeho radu?

:09:51
- Menoval som Phillipa svojím poradcom.
- Má k tomu predpoklady?

:09:55
Som zbehlý vo vojnovom umení
a vojenskej taktike, Velièenstvo.

:10:00
Naozaj?
:10:02
Tak mi teda povedz...
:10:03
Akú radu by si mi ponúkol v súèasnej...
situácii?

:10:38
Ponúknem mu prímerie
:10:42
a budem sa ho snaži podplati.
:10:46
Ale kto za ním pôjde? Ja nie.
:10:50
Keby som sa dostal pod meè toho vraha,
:10:52
mohla by skonèi v tom koši aj moja hlava.
:10:56
A nie hlava... môjho krotkého syna.

prev.
next.