Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:12:35
Ja spím a zdá sa mi sen.
:12:38
Áno, spíš.
:12:41
A musíš sa prebudi.
:12:51
Ja sa nechcem prebudi.
:12:54
Chcem tu zosta s tebou.
:12:57
A ja s tebou.
:13:00
Ale teraz sa musíš prebudi.
:13:05
Prebuï sa, William!
:13:07
Prebuï sa!
:13:11
William, prebuï sa...
:13:13
William! Prichádza krá¾ovská družina
:13:16
s vlajúcimi koruhvami prímeria
:13:18
a so štandardami samotného Dlháòa.

prev.
next.