Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:13:00
Ale teraz sa musíš prebudi.
:13:05
Prebuï sa, William!
:13:07
Prebuï sa!
:13:11
William, prebuï sa...
:13:13
William! Prichádza krá¾ovská družina
:13:16
s vlajúcimi koruhvami prímeria
:13:18
a so štandardami samotného Dlháòa.
:14:02
Som princezná waleská.
:14:04
Prichádzam ako krá¾ova služobnica
a z jeho poverenia.

:14:09
Kvôli èomu?
:14:11
Aby som prejednala krá¾ove návrhy.
:14:15
Budete hovori so ženou?
:14:37
Poèula som, že ste dostal titul rytiera.
:14:40
Niè som nedostal.
:14:42
Boh robí ¾udí takými, akí sú.
:14:45
Boh z vás uèinil plienite¾a pokojných miest?
:14:47
Kata krá¾ovho synovca,
bratranca môjho manžela?

:14:52
York bol zhromaždiskom
každého vpádu do mojej krajiny.

:14:57
Ten bratranec vešal z mestských hradieb
nevinných Škótov, dokonca i ženy a deti.


prev.
next.