Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:26:07
Ustúpte, chlapci. Nechajte nás prejs.
:26:16
Ustúpte, chlapci.
:26:23
- Bruce nepríde, William.
- Príde.

:26:29
Mornay a Lochlan prišli.
:26:33
A príde aj Bruce.
:26:37
Celkom príjemné... zhromaždenie.
:26:42
Nemyslíte?
:26:47
- Luèištníci pripravení, Velièenstvo.
- Luèištníkov nie.

:26:50
Pod¾a zvedov sú ich lukostrelci
na míle ïaleko a neohrozia nás.

:26:54
Šípy stoja peniaze. Pošlite Írov.
Màtvi nestoja niè.

:26:58
A vyšlite pechotu a jazdu.
:27:01
Pechota!
:27:04
Jazda!
:27:09
Vpred!

prev.
next.