Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:25:00
Sám si vravel, že š¾achta Wallacea nepodporí.
:25:06
Ako si teda pomôžeme, keï sa pridáme na stranu,
ktorá bude porazená?

:25:11
Dal som mu svoje slovo.
:25:21
Viem, že je to ažké. By vodcom je ažké.
:25:26
Môj synu...
:25:29
Synu...
:25:31
Pozri sa na mòa.
:25:38
Ja nemôžem by krá¾om.
:25:41
Ty jediný môžeš vládnu Škótsku.
:25:44
Musíš urobi to, èo ti poviem.
:25:47
Nie pre mòa, nie pre seba,
:25:50
ale pre svoju zem.
:26:07
Ustúpte, chlapci. Nechajte nás prejs.
:26:16
Ustúpte, chlapci.
:26:23
- Bruce nepríde, William.
- Príde.

:26:29
Mornay a Lochlan prišli.
:26:33
A príde aj Bruce.
:26:37
Celkom príjemné... zhromaždenie.
:26:42
Nemyslíte?
:26:47
- Luèištníci pripravení, Velièenstvo.
- Luèištníkov nie.

:26:50
Pod¾a zvedov sú ich lukostrelci
na míle ïaleko a neohrozia nás.

:26:54
Šípy stoja peniaze. Pošlite Írov.
Màtvi nestoja niè.

:26:58
A vyšlite pechotu a jazdu.

prev.
next.