Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:24:01
to už nie je odvaha, ale zúrivos.
:24:04
Je to viac než zúrivos!
:24:08
Pomôž mi!
:24:10
V mene Krista, pomôž i sám sebe.
:24:15
Teraz máme šancu. Teraz.
:24:17
Ak sa spojíme, zvíazíme. Ak zvíazíme,
:24:19
budeme ma to,
èo nikto z nás nikdy predtým nemal.

:24:23
Svoju vlastnú zem!
:24:27
Ty si právoplatný vodca
a je v tebe sila, ja ju vidím.

:24:36
Zjedno nás.
:24:41
Zjedno nás. Zjedno klany.
:24:50
- Dobre.
- Dobre.

:24:58
Takto to nejde.
:25:00
Sám si vravel, že š¾achta Wallacea nepodporí.
:25:06
Ako si teda pomôžeme, keï sa pridáme na stranu,
ktorá bude porazená?

:25:11
Dal som mu svoje slovo.
:25:21
Viem, že je to ažké. By vodcom je ažké.
:25:26
Môj synu...
:25:29
Synu...
:25:31
Pozri sa na mòa.
:25:38
Ja nemôžem by krá¾om.
:25:41
Ty jediný môžeš vládnu Škótsku.
:25:44
Musíš urobi to, èo ti poviem.
:25:47
Nie pre mòa, nie pre seba,
:25:50
ale pre svoju zem.

prev.
next.