Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:23:03
A potrebujeme je hneï teraz.
:23:06
Keï proti nám stojí taká sila,
je na èase zváži aj iné možnosti.

:23:09
Iné možnosti?
:23:12
Nechcete aspoò odvies
svojich mužov na bojisko a tam vyjednáva

:23:15
s Dlháòom lepšie podmienky,
:23:18
- než sa dáte na útek?
- Sir William...

:23:21
- Nedokážeme ich porazi.
- Dokážeme!

:23:23
- Sir William.
- A porazíme ich!

:23:27
Zvíazili sme pri Stirlingu,
a napriek tomu sa hašteríte!

:23:32
Zvíazili sme v Yorku,
a vy ste nám ani trochu nepomohli!

:23:35
Ak sa k nám teraz nepridáte,
potom vám vravím, že ste zbabelci.

:23:44
Ak ste však Škóti,
:23:46
tak sa hanbím za to, že som Škót!
:23:49
Sir William, porozprávajme sa osamote.
:23:53
Prosím a o to!
:23:58
Už si dosiahol obrovský úspech,
ale bojova proti takej presile,

:24:01
to už nie je odvaha, ale zúrivos.
:24:04
Je to viac než zúrivos!
:24:08
Pomôž mi!
:24:10
V mene Krista, pomôž i sám sebe.
:24:15
Teraz máme šancu. Teraz.
:24:17
Ak sa spojíme, zvíazíme. Ak zvíazíme,
:24:19
budeme ma to,
èo nikto z nás nikdy predtým nemal.

:24:23
Svoju vlastnú zem!
:24:27
Ty si právoplatný vodca
a je v tebe sila, ja ju vidím.

:24:36
Zjedno nás.
:24:41
Zjedno nás. Zjedno klany.
:24:50
- Dobre.
- Dobre.

:24:58
Takto to nejde.

prev.
next.