Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:39:11
Ja som ten, kto tu hnije.
:39:13
Ale myslím,
že ty mᚠna tvári viac nešastia, než ja.

:39:21
Synu...
:39:28
Aby sme dokázali zvíazi,
musíme ma spojencov v Anglièanoch.

:39:32
Ty si to dosiahol.
:39:35
Zachránil si nᚠrod a rozšíril si naše statky.
:39:38
Za èas ovládneš celé Škótsko.
:39:43
Pôdu.
:39:45
Tituly. Mužov.
:39:48
Moc. Niè.
:39:49
- Niè?
- Nemám niè.

:39:53
Muži za mòa bojujú preto,
lebo by som ich inak vyhnal zo svojich pozemkov

:39:58
a tak by zaèali hladova ich ženy a deti.
:40:01
Tí muži,
:40:03
ktorí vlastnou krvou sfarbili zem pri Falkirku...
:40:08
Tí bojovali za Williama Wallacea, a on sám
bojuje za nieèo, èo som nikdy nemal.

:40:15
A ja som mu to všetko vzal, keï som ho zradil,
:40:18
a videl som to v jeho tvári na bojisku.
:40:21
A to ma nièí!
:40:24
Každý niekedy zradí.
Každý niekedy stratí odvahu.

:40:27
Ja nechcem stráca odvahu.
:40:33
Chcem veri tak...
:40:35
ako verí on.
:40:43
Už nikdy nebudem na nesprávnej strane!

prev.
next.