Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:40:01
Tí muži,
:40:03
ktorí vlastnou krvou sfarbili zem pri Falkirku...
:40:08
Tí bojovali za Williama Wallacea, a on sám
bojuje za nieèo, èo som nikdy nemal.

:40:15
A ja som mu to všetko vzal, keï som ho zradil,
:40:18
a videl som to v jeho tvári na bojisku.
:40:21
A to ma nièí!
:40:24
Každý niekedy zradí.
Každý niekedy stratí odvahu.

:40:27
Ja nechcem stráca odvahu.
:40:33
Chcem veri tak...
:40:35
ako verí on.
:40:43
Už nikdy nebudem na nesprávnej strane!
:41:34
Nie.

prev.
next.