Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:41:34
Nie.
:42:30
Lord Craig, je to pravda o Mornayovi?
:42:33
Áno. Wallace vošiel na koni
k nemu do spálne a zabil ho.

:42:38
Je pre nás väèšou príažou než kedyko¾vek predtým.
:42:41
A nikto nevie, kto bude ïalší na rade.
:42:46
Možno ty.
:42:49
Možno ja.
:42:56
To je jedno.

prev.
next.