Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:47:33
Výsos.
:47:38
Obdržal som vašu správu.
:47:52
Je to už... druhýkrát,
èo ste ma varovali pred nebezpeèím.

:47:58
Preèo?
:48:00
Ïalší mesiac pôjde
na sever nová zásielka zásob.

:48:04
Potravín a zbraní. Budú...
:48:06
Nie, mlète!
:48:09
Preèo mi pomáhate?
:48:17
Preèo mi pomáhate?
:48:20
Preto, ako sa práve teraz na mòa pozeráte!

prev.
next.