Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:45:01
alebo ohrozi jej život!
:45:03
To by môjho syna úplne zdrvilo.
:45:08
Ale je pravda, že keby ju zabili,
:45:10
skoro by sa francúzsky krá¾ stal
užitoèným spojencom proti Škótom.

:45:18
Vidíš...
:45:20
Ako krá¾ musíš nájs
nieèo kladné v každej situácii.

:45:51
Urèite je to William Wallace.
:45:53
A odložil meè. Pripravte sa.

prev.
next.