Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:50:11
Keï sme už strácali úplne nadej,
:50:13
dorazili naši urodzení záchrancovia.
:50:19
Snímte im masky!
:50:25
Sir William,
prišli sme a pozva na schôdzku.

:50:28
A aký to má význam?
:50:31
- Prisahali ste vernos Dlháòovi!
- Prísaha klamárovi nie je žiadna prísaha!

:50:35
Každý z nás je pripravený
pris¾úbi vernos tebe.

:50:38
Nech to teda rada prehlási verejne!
:50:41
To nemôžeme.
Niektorí ani neveria, že žiješ.

:50:44
Iní myslí, že sa im odplatíš ako Mornayovi.
Preto a pozývame do Edinburghu.

:50:48
Zídeme sa tam za dva dni. Udelíš nám
odpustenie a my sa zjednotíme.

:50:52
- Škótsko bude jednotné.
- Jednotné?

:50:54
- Tým myslíte nás a seba?
- Nie.

:50:58
Myslím tým toto.
:51:02
Je to s¾ub Róberta Brucea.
:51:14
Vieš, že je to pasca. Povedz mu to!
:51:16
Keby a chcel Bruce zabi,
urobil by to už pri Falkirku.

:51:19
Áno.
:51:21
Ja viem. Videl som to.
:51:22
Dobre, zabudnime naòho,
èo tí ostatní?

:51:26
lntrigáni, ktorí by sa nezhodli
na farbe vlastného hovna. Je to pasca, nevidíš?

:51:31
Pozrite.
:51:34
Musíme to skúsi. Sami to nedokážeme.
:51:38
Spojenectvo so š¾achtou je jediná nádej.
Vieš, èo sa inak stane?

:51:42
Èo?
:51:44
Niè.
:51:47
- Ja sa nechcem sta muèeníkom.
- Ani ja nie.

:51:50
Chcem ži.
:51:52
Chcem ma domov a deti. A mier.
:51:55
- Vážne?
- Áno, vážne.

:51:57
Prosil som o to Boha.
Všetko je to naniè, keï nemᚠslobodu.


prev.
next.