Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:51:02
Je to s¾ub Róberta Brucea.
:51:14
Vieš, že je to pasca. Povedz mu to!
:51:16
Keby a chcel Bruce zabi,
urobil by to už pri Falkirku.

:51:19
Áno.
:51:21
Ja viem. Videl som to.
:51:22
Dobre, zabudnime naòho,
èo tí ostatní?

:51:26
lntrigáni, ktorí by sa nezhodli
na farbe vlastného hovna. Je to pasca, nevidíš?

:51:31
Pozrite.
:51:34
Musíme to skúsi. Sami to nedokážeme.
:51:38
Spojenectvo so š¾achtou je jediná nádej.
Vieš, èo sa inak stane?

:51:42
Èo?
:51:44
Niè.
:51:47
- Ja sa nechcem sta muèeníkom.
- Ani ja nie.

:51:50
Chcem ži.
:51:52
Chcem ma domov a deti. A mier.
:51:55
- Vážne?
- Áno, vážne.

:51:57
Prosil som o to Boha.
Všetko je to naniè, keï nemᚠslobodu.

:52:01
- Je to púhy sen, William.
- Sen? Púhy...

:52:05
A èo sme teda celú tu dobu robili?
:52:10
My sme ten sen prežívali!
:52:11
Ty nesnívaš o slobode. Ty snívaš o Murron.
:52:15
Robíš to preto, aby si sa stal hrdinom,
pretože si myslíš, že a vidí.

:52:18
Ja si to nemyslím. Ja to viem.
:52:21
A tvoj otec a tiež vidí.
:52:33
Bože!
:52:42
Mám ís s tebou?
:52:45
Nie. Pôjdem sám.
:52:49
- Uvidíme sa potom.
- Dobre.

:52:57
Skôr, nie neskôr, dúfam.

prev.
next.