Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

1:07:44
Staèí?
1:08:36
Všetko to môže skonèi...
1:08:38
hneï teraz.
1:08:40
Pokoj.
1:08:43
Blaženos.
1:08:45
Len to povedz!
1:08:47
Zakriè...
1:08:49
"Milos!"

prev.
next.