Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

1:08:36
Všetko to môže skonèi...
1:08:38
hneï teraz.
1:08:40
Pokoj.
1:08:43
Blaženos.
1:08:45
Len to povedz!
1:08:47
Zakriè...
1:08:49
"Milos!"
1:09:00
Milos!
1:09:01
Milos!
1:09:09
Zakriè!.
1:09:16
Len to zakriè! "Milos!"
1:09:42
- Milos, William. Milos.
- Pre Krista, povedz to!

1:09:52
Väzeò si želá vám nieèo poveda.

prev.
next.