Braveheart
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

:56:21
Så vad nytt?
:56:34
Jag har sänt 100 soldater till Lanark.
De kommer tillbaka när som helst.

:56:38
Var de klädda så här?
:56:42
Fast egentligen var det snarare 50.
:56:45
Gör det snabbt.
:56:49
Kommer du ihåg mig?
:56:52
- Jag skadade henne inte. Det var min rätt.
- Jag är här för att hämnas henne!

:57:05
Jag är William Wallace.
:57:08
Resten av er får gå.
:57:11
Ta er tillbaka till England.
:57:14
Och säg dem att Skottlands döttrar
och söner inte längre hör till England.

:57:20
Säg dem att Skottland är fritt.
:57:28
Bränn det.

föregående.
nästa.