Braveheart
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

1:13:16
Ett gentilt slag, säger den Allsmäktige.
Det har kommit fint folk hit.

1:13:20
- Varför gör ni inte salut?
- Jag tackar er för att ha kommit hit.

1:13:26
Det är vår armé. För att
komma med måste ni ge trohetsed.

1:13:29
Jag betygar min
trohet till Skottland.

1:13:31
Och om det här är er armé,
1:13:35
varför ger den sig iväg hem?
1:13:36
Vi kom inte hit
för att slåss för dem.

1:13:42
Hem. Engelsmännen är för många.
1:13:54
Skottlands söner!
Jag är William Wallace!

1:13:58
- William Wallace ska vara två meter lång.
- Ja, det har jag hört.

1:14:02
Han dödar hundra män i taget.
1:14:04
Om han var här skulle han förgöra
engelsmännen med eldkulor från ögonen

1:14:08
och med blixtar ur röven.
1:14:14
Jag är William Wallace!
1:14:18
Och jag ser en hel armé av mina landsmän
1:14:22
som är här för att trotsa tyranniet.
1:14:28
Ni har kommit hit för
att kämpa som fria män

1:14:32
och ni är fria!
1:14:37
Vad kan ni göra utan er frihet?
1:14:41
Slåss ni?
1:14:47
Mot det där? Nej.
1:14:49
Vi flyr så vi får leva.
1:14:52
Ja. Om ni slåss, dör ni kanske.
1:14:55
Om ni flyr, lever ni.
1:14:58
Åtminstone en tid.

föregående.
nästa.