Braveheart
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

2:07:27
Det är jag som ruttnar bort.
2:07:29
Men jag skulle säga att ditt
ansikte ser allvarligare ut än mitt.

2:07:38
Son...
2:07:45
Vi måste ha en allians med England
för att kunna hävda oss här.

2:07:49
Du har uppnått det.
2:07:51
Du räddade din familj
och utökade ditt land.

2:07:55
Med tiden kommer du att
ha all makt i Skottland.

2:08:00
Land.
2:08:02
Titlar. Män.
2:08:04
Makt. Ingenting.
2:08:06
- Ingenting?
- Jag har ingenting.

2:08:10
Män slåss för mig, för annars
skulle jag kasta ut dem från mitt land

2:08:14
och jag låter deras
hustrur och barn svälta.

2:08:18
De män
2:08:20
som blödde så marken
blev röd i Falkirk...

2:08:24
De slogs för William Wallace, och
han kämpar för något som jag aldrig haft.

2:08:32
Och jag tog det från honom
när jag förrådde honom

2:08:34
och jag såg det i ansiktet
på honom på slagfältet.

2:08:37
Och det sliter sönder mig inuti.
2:08:40
Alla män bedrar.
Alla tappar modet.

2:08:43
Jag vill inte tappa modet.
2:08:49
Jag vill tro...
2:08:52
som han gör.

föregående.
nästa.