Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:04:21
Fallen Angels
:04:23
3662. numara
:04:24
Mesaj býrakmak istiyorum.
:04:25
Yarýn onun arkadaþlarýyla buluþacaðým.
:04:28
Nerede ve ne zaman?
:04:47
Birçok kiþi 9'dan 5'e çalýþýr.
:04:50
Bense tam tersi.
:04:52
Benim iþim basittir.
:04:55
Ben arkadaþlarý ziyaret ederim, tekrar tekrar.
:04:59
Bu insanlarýn hiçbirini tanýmýyorum.
:05:02
Onlarýn da benimle ilgileri yok.
:05:05
Yakýnda, tarih olacaklar.

Önceki.
sonraki.