Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:02
Onlarýn da benimle ilgileri yok.
:05:05
Yakýnda, tarih olacaklar.
:06:52
- Çýkýyor musun?
- Evet.

:06:59
Bir kiþinin mesleði genelde
o kiþinin kiþiliðiyle alakalýdýr .


Önceki.
sonraki.