Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:52
- Çýkýyor musun?
- Evet.

:06:59
Bir kiþinin mesleði genelde
o kiþinin kiþiliðiyle alakalýdýr .

:07:03
Ben iþimi seviyorum...
karar vermeyi gerektirecek bir þey yok.

:07:08
Kim ölecek; nerede, ne zaman ölecek
gibi þeyleri hep diðerleri planlar.

:07:13
Ben tembel biriyim. Diðerlerinin
bunlarý benim için halletmesini seviyorum.

:07:18
Ýþte bu yüzden bir iþ arkadaþýna ihtiyacým var.

Önceki.
sonraki.