Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:36:00
Sýk sýk haraketlerim ya da nerede olduðumla...
:36:04
ilgili geride ipuçlarý býrakýrým....
:36:07
Bunca yýlda sonra
o benim hayatýmýn bir parçasý oldu.

:36:17
Ama hiçbir þey sonsuza kadar
ayný gitmez.

:36:20
Ona onu ölesiye istediðimi söylemeliyim.
:36:23
Ama nasýl baþlayacaðýmý bilemiyorum.
:36:29
Yeni bir yol buldum bunun için.
:36:37
Bir kadýn gelebilir
ve beni sorabilir.

:36:40
Lütfen ona bu jetonu verin...
:36:42
...ve ona 1 81 8'in benim uðurlu sayým
olduðunu söyleyin.

:36:57
1 81 8...bu jukebox'daki þarkýlardan birinin numarasý.
:37:02
Þarkýyý dinledikten sonra.
:37:04
...mesajýmý anlayacak.

Önceki.
sonraki.