Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:38:17
Buraya oturabilir miyim?
:38:49
Yaðmur yaðýyor
:38:54
Biraz eðlenelim
Oh, bu harika

:38:58
Hadi
:39:18
Neden?
:39:20
Belki de ben, gerginim...
:39:23
Neden?
:39:25
Geliyor musun?
:39:27
Hayýr?
:39:30
Tamam
:39:36
Emin misin gelmek istemediðinden?
:39:38
Aklýn mý karýþtý?
:39:41
Unut gitsin
:39:48
Hey...gel ve al þunu

Önceki.
sonraki.