Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:18
Neden?
:39:20
Belki de ben, gerginim...
:39:23
Neden?
:39:25
Geliyor musun?
:39:27
Hayýr?
:39:30
Tamam
:39:36
Emin misin gelmek istemediðinden?
:39:38
Aklýn mý karýþtý?
:39:41
Unut gitsin
:39:48
Hey...gel ve al þunu
:40:03
Bu kurumuyor.
:40:08
Onu yarýn senin için
temizlemeciye býrakacaðým.

:40:12
Tamam mý?
:40:15
Duydun mu beni?
:40:20
Cevap ver
:40:25
Kapýyý aç
:40:32
Hmm, güzel. Sana uyuyor.
:40:38
Kimin bu?
:40:41
Neden?
:40:43
Seni tanýyor muyum?
:40:46
Seni piç
:40:53
Ne yapýyorsun?
:40:56
Yardým edin

Önceki.
sonraki.