Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:47:00
Çocuklarýn olsun istiyor musun?
:47:02
Bu saçmalýk da nedir?
:47:07
Evlenmek mi istiyorsun? Güzel
:47:10
Seninle evleneceðim...ama
Biraz zamana ihtiyacým var.

:47:14
Ýhtiyacýn falan yok. Nedenmiþ?
Ne demek istiyorsun?

:47:18
Oh, seni sik kafalý
:47:22
Bana düðün davetiyesi gönderdin mi?
Neden yaptýn bunu?

:47:31
Oh, tebrikler
:47:36
Þanslý kýz kim?
:47:40
Þarýþýn olan mý?
:47:42
Ne kusursuz bir çift
:47:45
Ben mi? Onun nedimesi mi?
:47:50
Ne giymem gerekir?
:47:52
ÇÝn stili bir þey mi? Ben, bir uþak olarak?
:47:57
Ýlginç olmalý
:47:59
Emin ol. Þarýþýn orada mý?
:48:03
Onu da tebrik etmeliyim.
:48:06
Tamam. Saðýl. Hoþçakal.
:48:14
Telefon için bozukluk veririr misin?
:48:29
Sarýþýn
:48:30
Orada olduðunu biliyorum.
Oyun oynamayý býrak

:48:35
Telefonu kaldýracak mýsýn?
:48:37
Allah kahretsin
Bak beddua edeceðim

:48:40
Johnny'le evleniyorsun ha?
:48:42
Ben sadece ondan
elektrik faturasýný ödemesini istemiþtim

:48:44
Ve sen onunla evleniyorsun
Seni üçkaðýtcý orospu

:48:48
O seni sevmiyor
:48:50
O seni domuz yýlýnda
doðurmayý planladýðý çocuðu...

:48:53
...için kullanýyor.
Nisandayýz.

:48:57
Fazla zamanýn kalmadý
:48:59
Oh, anlýyorum

Önceki.
sonraki.