Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:03
Onu da tebrik etmeliyim.
:48:06
Tamam. Saðýl. Hoþçakal.
:48:14
Telefon için bozukluk veririr misin?
:48:29
Sarýþýn
:48:30
Orada olduðunu biliyorum.
Oyun oynamayý býrak

:48:35
Telefonu kaldýracak mýsýn?
:48:37
Allah kahretsin
Bak beddua edeceðim

:48:40
Johnny'le evleniyorsun ha?
:48:42
Ben sadece ondan
elektrik faturasýný ödemesini istemiþtim

:48:44
Ve sen onunla evleniyorsun
Seni üçkaðýtcý orospu

:48:48
O seni sevmiyor
:48:50
O seni domuz yýlýnda
doðurmayý planladýðý çocuðu...

:48:53
...için kullanýyor.
Nisandayýz.

:48:57
Fazla zamanýn kalmadý
:48:59
Oh, anlýyorum
:49:01
Baþka birinden hamile kaldýn ve Johnny'e
ondan hamile olduðunu söyledin.

:49:04
Eðer seni tekrar görürsem...
:49:07
...suratýný klozete sokacaðým
senin gibi bir bokun olmasý gerektiði yere

:49:10
Alo, Alo
Daha bitirmedim, Alo.

:49:16
Baþka bir jeton daha ver
:49:26
Lanet orospu yüzüme kapattý
:49:34
Hayýr
:49:38
Aðlayabileceðim bir omuza ihtiyacým var
:49:50
Gece manyaklarla dolu.
:49:53
Bu seferki nereye
gitsem peþimden geliyor.

:49:59
Ben iyiyim. Seni bir daha görüþümde
borcumu ödeyeceðim.


Önceki.
sonraki.