Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:02
Sen Sarýþýn mýsýn?
:54:04
Evet, ne olmuþ?
:54:08
Hey, seni Sarýþýn.
:54:11
Seni lanet küçük dilimlere ayýracaðým.
:55:00
Kadýnlar sudan yaratýlmýþtýr derler.
:55:02
Bazý erkekler de.
:55:05
Genelde ilk aþký lise yýllarýnda yaþarlar.
:55:08
Ben biraz yaþlýydým aþýk olduðumda.
:55:11
Belki de çok zor beðeniyorumdur.
:55:13
30 Mayýs 1995'de...
:55:16
...ilk kez aþýk oldum.
:55:19
Yaðmurlu bir akþamdý.
:55:22
Onu gördüm...
:55:24
...ve þöyle hissettim
sanki ben bir dükkandým.

:55:28
...ve o bendim.
:55:30
Sorgusuz sualsiz,
birdenbire dükkana giriverdi.

:55:34
Ne kadar süre kalacak içeride bilmiyorum
Ne kadar uzun, o kadar iyidir tabi.


Önceki.
sonraki.