Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:57:29
En son ne zaman yýkandýn?
Banyoya ihtiyacýn var.

:57:32
Her tarafý kokutuyorsun
:57:37
Saçýný ne zaman boyadýn?
:57:44
Aþk bir adamý deðiþtirir derler.
:57:47
Kendimi daha yakýþýklý ve
çekici bulmaya baþlýyorum.

:57:51
Birdenbire saçlarýmýn
sarardýðýný farkediyorum.

:57:54
Belki de annem rus olduðu içindir.
:57:57
Babam rus aksanýnýn etkisiyle...
:58:00
...Tayvanlý aðzýyla konuþur...
:58:04
...kimse bir þey anlamaz söylediklerinden.
:58:05
Alo. Chungking Konaklarý.
:58:08
Kim arýyor? Sarýþýn mý?
:58:28
22 Haziran 1995'de...
:58:31
...Ýtalyan futbol takýmý Sampdoria
maç için Hong Kong'a geldi.

:58:34
Charlie'yi maça götürmüþtüm.
:58:37
Ruud Gullit hayranýydý.
:58:40
O akþam sevinçten kendinden geçmiþti.
:58:43
Maçýn ardýndan biraz daha
kalmak için ýsrar etti.

:58:47
Bu doðru deðil
Kaç kaç bitti maç?

:58:52
Onlarýn takýmlarý daha iyiydi.
Bizimkiler sýnýfta kaldýlar.

:58:57
Bu dünyada mucize diye bir þey yok.
Büyük talih.


Önceki.
sonraki.