Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:05:03
Mutlu yýllar sana
1:05:11
- Tamam mý?
- Güzel.

1:05:48
Nasýlsýn?
1:05:52
Baba iyi. Merak edilecek bir þey yok.
1:05:58
Doðum gününün yaklaþtýðýný biliyorum.
1:06:02
Üzgünüm, seninle olamayacaðým.
1:06:05
Annen kendini iyi hissediyor mu?
1:06:10
Kýz kardeþin iyi mi?
Okulu iyi mi gidiyor?

1:06:19
Bu nasýldý?
1:06:21
Sato-san ailesini çok seviyor.
1:06:24
Þimdiki iþinden önce
yönetmenlik yapýyordu.

1:06:29
O yüzden ne zaman bir aile
meselesi konuþulacak olsa...

1:06:33
...hemen kaydetmeye baþlar.
1:06:36
Eminim oðlu bu kasetleri
aldýðýnda çok mutlu olacaktýr.

1:06:42
Ben de aynýsýný yapmak isterdim...
1:06:45
...ama kasetleri kime göndereceðim ki?
1:06:48
Onlarý kendime postalayamam ya.

Önceki.
sonraki.