Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:08:00
Belki de ben Sato-san'ýn oðlu olabilirim...
1:08:03
...ve kasetleri aldýðým
andaki mutluluðu hayal edebilirim.

1:08:07
Çift kiþilik oda ne kadar?
1:08:09
Ýkiz yataklý mý?
1:08:11
Evet...
1:08:12
Ýkiz yatak - 200.
1:08:14
Lanet, çok pahalý.
1:08:17
Dalga geçiyor olmalýsýn.
1:08:24
Unut bunu
1:08:26
Sakinleþ...
1:09:22
Kaydetmeyi býrak
Yataðýna git

1:09:33
Bu kadarý yeter
Hadi, git buradan


Önceki.
sonraki.