Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:09:22
Kaydetmeyi býrak
Yataðýna git

1:09:33
Bu kadarý yeter
Hadi, git buradan

1:10:40
O gece babamý...
1:10:42
...kasetlere gizlice bakarken yakaladým.
1:10:46
Gerçekten hoþuna gitmiþti.
1:10:48
Hafýzam o kadar iyi deðildir ama...
1:10:51
...60.doðumgünü olduðunu hatýrlýyorum.
1:10:57
Tanrý bilir neden. Ama
o kasetleri izlerken müthiþ eðleniyordu.


Önceki.
sonraki.