Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:10:40
O gece babamý...
1:10:42
...kasetlere gizlice bakarken yakaladým.
1:10:46
Gerçekten hoþuna gitmiþti.
1:10:48
Hafýzam o kadar iyi deðildir ama...
1:10:51
...60.doðumgünü olduðunu hatýrlýyorum.
1:10:57
Tanrý bilir neden. Ama
o kasetleri izlerken müthiþ eðleniyordu.

1:11:01
Ve ben onun mutlu olduðunu biliyorum.
1:11:06
Hay aksi þeytan...
1:11:31
Biriyle uzun süre çalýþtýðýnýzda...
1:11:34
...garip bir etkiyle ona baðlanýrsýnýz.
1:11:37
Bu güzel kokuyu tanýyorum...
1:11:41
...ama onu baþka bir kadýn üzerinde
koklamaya alýþkýn deðilim.

1:11:51
Bu bana tam uyuyor.
1:11:54
Kokusu biraz azalmýþ.

Önceki.
sonraki.