Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:18:08
Bu sorusunda nasýl cevap vereceðimi bilemiyorum.
1:18:13
Ortaklýk kavramýna yeni bir açýdan bakmaya baþladým.
1:18:18
Bir iþ ortaðý olarak,
o kusursuz biri...

1:18:20
...ama hayat partneri olarak deðil.
1:18:27
Ýþ iliþkimize son vereceðim.
1:18:43
Bana son bir iyilik yap, olur mu?
1:18:53
Neden kabul ettiðimi bilmiyorum.
1:18:56
Muhtemelen son bir iyilik olduðu içindir.
1:19:24
Arkadaþým için bir ilan yayýnlamak istiyorum.
1:19:31
Ön sayfada.

Önceki.
sonraki.