Four Rooms
prev.
play.
mark.
next.

1:31:03
- To je retorièko pitanje.
- Ne gospodine.

1:31:07
Oko minut manje nego do 700.
1:31:13
U životu ima bezbroj iskustava.
Neka su beznaèajna i odmah ih zaboraviš.

1:31:18
Neka se pamte do kraja tvog
1:31:21
života.
1:31:23
Pošto ovo što mi predlažemo je,
1:31:26
toliko neuobièajeno,
toliko daleko od normalnog,

1:31:30
da je vrlo verovatno
1:31:32
da æeš ovo zapamtiti.
Pa, pošto æeš

1:31:36
ovo pamtiti do kraja života,
moraš odluèiti kakvo æe to seæanje biti.

1:31:41
Ted...
1:31:43
Hoæeš li pamtiti sledeæih 40 godina...
deceniju manje, deceniju više...

1:31:47
da si odbio 1000 dolara
za jedan sekund posla,

1:31:52
ili da si zaradio 1000 dolara,
za jedan sekund posla.

1:31:57
Vreme isteklo.
1:31:59
Šta æe biti?
1:32:05
Uredu!
1:32:08
Sada, ovde.
Pre nego što se predomislim!

1:32:12
Dobro. Idemo. Da završimo ovo.
1:32:17
Savršeno.
1:32:19
Ovo je jedan od onih trenutaka,
koji niko od nas neæe zaboraviti.

1:32:24
- Normane... jesi spreman?
- Spreman sam.

1:32:27
- Ted, jesi spreman?
- Spreman.

1:32:31
Normane...
1:32:36
Poèni.
1:32:41
Moj prst!
Moj jebeni prst!

1:32:45
Odseèe mi palac!

prev.
next.