Kids
prev.
play.
mark.
next.

:28:00
JA NEMAM NOGE,
JA NEMAM NOGE.

:28:03
JA NEMAM NOGE.
:28:07
Bog te blagoslovio.
-I tebe.

:28:10
JA NEMAM NOGE,
JA NEMAM NOGE.

:28:14
JA NEMAM NOGE,
JA NEMAM NOGE.

:28:32
Peter, je li mama kod kuæe?
Ne moram prièati s mamom.

:28:38
Peter, gdje je mama?.
Ne mogu sad prièati s tobom.

:28:45
Da, èujem.
:28:52
Reci joj... Ma zaboravi,
idi gledat televiziju.

:29:01
Hajde, bit æe sve u redu.
Bit æe sve u redu.

:29:07
Morat æu reæi svom malom bratu,
da æu umrijeti.

:29:11
Ne mogu mu više spremati ruèak.
-Ajde, nemoj plakati.

:29:17
Sredit æemo to.
-Uèinila sam to samo jednom!

:29:31
Moram naæi Tellyja.
:29:34
Ne, ostani sa mnom.
-Ne, moram ga naæi.

:29:37
Idem onda s tobom.
-Ne, moram iæi.

:29:42
Jennie!
-Èuvaj se!


prev.
next.