Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:13:03
Ne, poøád lezeš do zábìru, Lesi.
Bìž dál! Dál!

:13:13
Kam jdete s tím plátnem?
:13:15
To je vlajka.
:13:18
Wolfe? Už toho nech.
:13:21
Pøipravte se. Zamìøit.
Blíž ke svìtlu, Bobe.

:13:23
Mùže sem pøijít Nick?
Nicku?

:13:27
- Wando, klapka.
- Puste zvuk.

:13:30
- Jede. - Kamera.
- Jede.

:13:31
Scéna 6 popáté.
:13:34
Vykašli se na to.
:13:41
Akce.
:13:43
Táta mì nejdøív uhodil
a pak mì povalil na zem.

:13:47
Ani to tak nebolelo, ale...
:13:51
...i tak jsem zaèala køièet.
Doufala jsem, že mì nechá.

:13:55
Pak šel k Dannymu a zaèal bít jeho.
Ellen, vlastnì si na to...

:13:58
Zatracenì!
:14:00
Svìtlo!
Praskla žárovka!

:14:03
- Kurvafix!
- Zastavte to!

:14:07
Stalo se vám nìco?
Coro, jsi v poøádku?

:14:11
Rekvizitáø! Mùžete nám
prosím donést koštì?

:14:14
Odejdìte ze scény.
:14:17
Už jdete? Rekvizitáø!
:14:20
Pøineste okamžitì to koštì!
Jdìte ze scény!

:14:28
Coro.
:14:30
Coro.
Co se tady všechno nestane...

:14:32
Já snad dostanu infarkt!
:14:35
Ne, nedostaneš.
Nech si ho až na konec scény.

:14:39
To byl jenom vtip.
:14:41
Zaèneme za dvì minuty,
a už to dorazíme.

:14:43
Pak už koneènì vypadneme. Slibuju.
Ano? Nicole...

:14:46
Nicku.
:14:48
Moment.
:14:52
- Nicku.
- Už jdu.

:14:54
Nìco ti teï øeknu.
:14:56
Už nikdy v životì nebudu toèit
nízkorozpoètový film!


náhled.
hledat.