Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:28:01
Toto jsou filmy, který chci dìlat.
:28:03
Díky.
:28:06
Chci øíct, že mì to tìší...
:28:09
...a budu rád s tebou pracovat.
:28:11
- Jo, to já taky.
- Jsi skvìlej režisér.

:28:14
Tvoje filmy fakt nemají chybu!
:28:16
Budu tì sledovat jako ostøíž.
:28:19
Chci se od tebe nìco nauèit,
Nicku.

:28:22
Vyšourám ti mozek.
:28:24
Jo, a pak mi mùžeš vyšourat nos.
:28:29
Co jsem øíkal?
Jsi jednièka!

:28:32
Na co tu èekáme?
:28:34
- Èekáme na Nicole.
- Nicole? Asi se...

:28:38
Cože?
:28:40
Asi se sprchuje nebo co.
:28:44
Vidìli jste nìkdo ten film s Richardem Gerem?
A tu její sprchovou scénu?

:28:48
- To bylo dobrý.
- Opravdu dobrý.

:28:58
Nuda.
:29:01
Dnes si užijeme trochu sexu.
:29:03
Stojí tam jenom:
"Ellen a Damian se políbí."

:29:06
Tak to bude polibek se sexem.
:29:09
Mám rád Ellen.
:29:11
- Je to mùj typ.
- Jo, a proè?

:29:15
Je... Je krásná.
:29:17
Je elegantní.
A trochu praštìná.

:29:22
Možná jí dám roli.
:29:25
Jo, brzy zaènu dìlat vlastní film.
:29:28
- Celoveèerní.
- Fakt?

:29:31
Pøeèti si scénáø.
:29:33
Je to jak šitý na Palomina.
:29:36
Chci mu to navrhnout na obìdì.
:29:39
- Možná až po nìm.
- Dobøe.

:29:41
Musím být neodbytný.
:29:44
Jdeš do toho se mnou?
:29:46
Jistì.
:29:49
Jo? Už jsi nìkdy nìco toèil?
:29:51
Ne.
:29:54
Nevadí.
:29:56
Nìkdy zaèít musíš.

náhled.
hledat.