Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:39:00
Promiò, ale cítím se opravdu trapnì...
:39:03
...když se celá takhle otáèím.
:39:06
Víš, Chade, myslím, že
to nebyl dobrý nápad.

:39:10
Zkusíme to s pùvodními kulisami.
:39:12
Cože? Na co tolik zmìn?
:39:15
Pùvodní signál byl na "pracovnì".
:39:19
Dìkuju.
Mockrát dìkuju.

:39:21
Rovnou na jednièku.
Wando, klapka.

:39:23
Pøipravit.
Klid. Zvuk.

:39:26
Nicku, poèkej ještì.
Mùžu na chvilku?

:39:28
- Je všechno v poøádku?
- Jistì, Nicole. Dìlᚠsi legraci?

:39:32
Zastav to, Wando.
:39:44
Jaký je signál?
:39:53
Hmm. Tady nìkdo tak krásnì voní.
:40:01
No jo.
:40:02
Hele, hleï si svojí práce, jo?
:40:07
Jsem pøipravená, Nicku.
:40:11
Dobøe.
:40:13
- Wando, klapka.
- Tak, pøipravit.

:40:15
Klid.
Zvuk.

:40:17
- Jede.
- Kamera.

:40:20
- Kamera jede.
- Scéna 6 poètvrté.

:40:23
- A...
- Nicku!

:40:26
- Mám výborný nápad.
- Zùstaòte tak. Nehýbejte se.

:40:28
- Co je, Chade?
- Kdyžtak mì pøeruš.

:40:32
Ona øíká: "tajnì obdivovala."
:40:36
Nemìl by tam být detailní
zábìr Damiana?

:40:41
Sleduj.
:40:43
Zaèínáme a kamera je na mnì, ano?
:40:46
Ona odkrývá svou lásku,
pøistupuje ke mnì...

:40:50
...a vstupuje do této
nádherné dvojkompozice...

:40:52
...kterou máte s Wolfmeisterem
pøichystanou.

:40:54
- Co ty na to, Wolfe?
- Mnì se to nelíbí. Je to Ellenina scéna.

:40:57
- To dává smysl.
- Tak je to ve scénáøi.


náhled.
hledat.