Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:44:00
Nepoutej na sebe tolik pozornosti.
Pøenech iniciativu Chadovi.

:44:03
- Dobøe, zkusím to.
- Výbornì.

:44:06
Vím, že to není Olivier, ale...
:44:09
...nìco v nìm je. Nemyslíš,
že se chová docela nenucenì?

:44:13
Jo. Je velice pøirozený.
:44:15
Jako vánek.
:44:18
Mùžu ti ještì s nìèím pomoct?
:44:23
Vlastnì ano.
:44:26
Mohl bys mu øíct,
a si vyèistí zuby?

:44:28
- Jistì.
- Nicole? Nicole?

:44:32
A jde Nicole do šatny.
:44:35
Jo.
:44:37
To oko mì bolí.
:44:39
Tak si na nìj dej pásku.
:44:40
Ztratil jsem ji.
:44:43
Je to svìtlo pøipravené?
:44:46
Už asi deset minut.
:44:49
Hned sem pøiveïte
Nicka, Nicole a pana Palomina.

:44:53
Proè jsi mi to neøekl?
:44:56
Když tobì nejde o èas,
tak mnì taky ne.

:45:00
- Ale mnì rozhodnì jde o èas.
- Já vím, že jo.

:45:03
- Co to má znamenat?
- Co mᚠna mysli?

:45:06
- Nevím!
- Ale víš.

:45:07
- Ne, nevím!
- Nic jsem neudìlala!

:45:10
- Wando.
- Proè mì obviòuješ?

:45:12
Ty mi nerozumíš
a ani se o to nesnažíš.

:45:14
- Snažím se o to celou dobu!
- Hej, hej!

:45:17
Hej! Co je, Wando? No?
:45:20
Dìlám milostnou scénu.
A nechci tu žádný hádky, jasný?

:45:24
Damiane, jsi na místì?
:45:27
Detail na Damiana,
Ellen je v pozadí...

:45:29
- Chade, co to dìláš?
- To je moje páska!

:45:33
Mùžu si ji pùjèit, Wolfe?
Nicku, teï je to ono.

:45:36
- Teï už to pùjde!
- Ne, Chade, nepùjde.

:45:39
Tak to se pleteš.
Za tím si stojím.

:45:41
To je moje páska a já nechci,
aby ji nosil nìkdo jiný.

:45:44
Dobøe! Tak si seženu vlastní!
:45:47
Nicku, a mi nìkdo sežene pásku.
Klidnì si ji zaplatím.

:45:51
Pásku pro pana Palomina.
:45:53
Chade, chci ti nìco øíct.
:45:55
Hele, nechtìl jsem o tom
mluvit pøed Wolfem, ale...

:45:58
...vypadᚠv tom trochu
jako buzerant.


náhled.
hledat.