Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:45:00
- Ale mnì rozhodnì jde o èas.
- Já vím, že jo.

:45:03
- Co to má znamenat?
- Co mᚠna mysli?

:45:06
- Nevím!
- Ale víš.

:45:07
- Ne, nevím!
- Nic jsem neudìlala!

:45:10
- Wando.
- Proè mì obviòuješ?

:45:12
Ty mi nerozumíš
a ani se o to nesnažíš.

:45:14
- Snažím se o to celou dobu!
- Hej, hej!

:45:17
Hej! Co je, Wando? No?
:45:20
Dìlám milostnou scénu.
A nechci tu žádný hádky, jasný?

:45:24
Damiane, jsi na místì?
:45:27
Detail na Damiana,
Ellen je v pozadí...

:45:29
- Chade, co to dìláš?
- To je moje páska!

:45:33
Mùžu si ji pùjèit, Wolfe?
Nicku, teï je to ono.

:45:36
- Teï už to pùjde!
- Ne, Chade, nepùjde.

:45:39
Tak to se pleteš.
Za tím si stojím.

:45:41
To je moje páska a já nechci,
aby ji nosil nìkdo jiný.

:45:44
Dobøe! Tak si seženu vlastní!
:45:47
Nicku, a mi nìkdo sežene pásku.
Klidnì si ji zaplatím.

:45:51
Pásku pro pana Palomina.
:45:53
Chade, chci ti nìco øíct.
:45:55
Hele, nechtìl jsem o tom
mluvit pøed Wolfem, ale...

:45:58
...vypadᚠv tom trochu
jako buzerant.

:46:02
- Opravdu?
- Trochu.

:46:04
Jéžiš.
:46:09
Mᚠpravdu.
:46:14
Dobrá poznámka. Díky, kámo.
:46:15
Jsme pøipraveni, Nicku.
Wolfe, chceš to zkusit naneèisto?

:46:18
Budeme to toèit pøímo.
:46:20
El lobo!
:46:23
- Wando, klapka.
- Klid.

:46:25
- Zvuk.
- Jede.

:46:27
- Kamera. - Kamera jede.
- Scéna 6 poètvrté.

:46:31
Jsme pøipraveni?
A... akce.

:46:35
Vždycky jsem tì tajnì obdivovala.
:46:38
Obdivovala? To zní
trochu pracovnì.

:46:41
Tak tedy milovala.
Jak zní tohle?

:46:44
Jako lichocení.
:46:47
Miluji tì od první chvíle,
co jsem tì potkala.

:46:51
Tak proè jsi mi to neøekla?
:46:54
Pracovali jsme spolu.
Nechtìla jsem to pokazit. Bože!


náhled.
hledat.