Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:49:00
- Dobrá. Jdeme na to.
- Režisér a herec vrací úder.

:49:04
- Nicole, poslyš...
- Nicku, všechno je to moje chyba.

:49:08
Omlouvám se Chadovi a taky tobì.
:49:13
Jsem jenom strašnì nesoustøedìná.
:49:16
Myslím, že bychom to mìli
trochu odlehèit.

:49:21
A co chceš dìlat?
:49:24
Co takhle trochu zaimprovizovat?
:49:28
Nechám se inspirovat tím,
co øekne Chad.

:49:31
- Možná, že to pak pùjde líp.
- To je výborný nápad.

:49:35
- Co myslíš?
- Jinak ani pracovat nedovedu.

:49:38
- Oprostíme se od textu.
- Dobrá.

:49:40
A pak to jednoduše natoèíme.
:49:43
- Tak jo?
- Pus tu zasranou kameru, Wolfe.

:49:46
- Polib si!
- Jo!

:49:48
Fajn! Ale prvnì dotoèíme ten film!
:49:50
Wando, klapka.
Klid.

:49:52
Klid.
Zvuk.

:49:55
- Jede. - Kamera.
- Kamera jede!

:49:57
Scéna 6 popáté.
:49:59
Akce!
:50:02
Vždycky jsem tì tajnì obdivovala.
:50:04
Ano?
:50:07
To je... Ou!
:50:09
To je fantastické.
:50:11
Obdivovala?
:50:14
To zní trochu pracovnì, ne?
:50:18
Mᚠpravdu.
Proè ale ten opovržlivý tón?

:50:23
Skvìlé... Co tím chceš øíct?
:50:26
Tìžko se to vyjadøuje. Myslím,
že jsi kus opravdu slizkého hovna.

:50:32
- To zní jako lichocení.
- Ne, to není lichocení!

:50:35
Já si opravdu myslím,
že jsi kus slizkého hovna.

:50:39
Ne, to ne.
Miluješ mì.

:50:42
To teda nemiluju.
:50:45
Už se na tebe nemùžu ani dívat.
:50:48
Aha...
Myslím, že už nemám co bych dodal.

:50:51
Ne, ne, ne.
:50:54
Myslím, že mi mᚠtoho
hodnì co øíct, Damiane.

:50:59
No, trochu mì pøekvapuje,
Ellen, že to takhle cítíš...


náhled.
hledat.