Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:03
Mᚠpravdu. Není to nejlepší hereèka
na svìtì. To je mi jasné.

:48:07
Ale musíš mi pomoct, Chade.
Chápeš?

:48:10
Já tì prosím.
Zkus to ještì, ano?

:48:13
Nìco ti øeknu, kámo.
:48:15
Chceš vìdìt, proè si dnes ráno
brala taxi?

:48:18
- Nìco jí do toho pøišlo.
- Ne, byla u mì na pokoji..

:48:22
...a nechtìla, abys o tom vìdìl,
chápeš?

:48:25
Je mi líto, jak se to
všechno semlelo...

:48:27
...ale ráno jsem jí øekl:
"Dík moc...

:48:31
Minulá noc byla skvìlá.
:48:33
Ale nìco si vyjasníme, kotì.
:48:35
Byla to záležitost na jednu noc."
:48:38
Ale o tom nechtìla ani slyšet.
Chtìla víc.

:48:42
Víš, o èem mluvím?
O odmítnutí.

:48:46
Dobøe.
Promluvím si s ní, ano?

:48:50
- Snažím se ti pomoct.
- Opravdu si toho vážím, protože...

:48:53
...jsi jeden z nejlepších hercù,
s jakým jsem kdy pracoval.

:48:56
Takže... zvládneme to, ne?
:49:00
- Dobrá. Jdeme na to.
- Režisér a herec vrací úder.

:49:04
- Nicole, poslyš...
- Nicku, všechno je to moje chyba.

:49:08
Omlouvám se Chadovi a taky tobì.
:49:13
Jsem jenom strašnì nesoustøedìná.
:49:16
Myslím, že bychom to mìli
trochu odlehèit.

:49:21
A co chceš dìlat?
:49:24
Co takhle trochu zaimprovizovat?
:49:28
Nechám se inspirovat tím,
co øekne Chad.

:49:31
- Možná, že to pak pùjde líp.
- To je výborný nápad.

:49:35
- Co myslíš?
- Jinak ani pracovat nedovedu.

:49:38
- Oprostíme se od textu.
- Dobrá.

:49:40
A pak to jednoduše natoèíme.
:49:43
- Tak jo?
- Pus tu zasranou kameru, Wolfe.

:49:46
- Polib si!
- Jo!

:49:48
Fajn! Ale prvnì dotoèíme ten film!
:49:50
Wando, klapka.
Klid.

:49:52
Klid.
Zvuk.

:49:55
- Jede. - Kamera.
- Kamera jede!

:49:57
Scéna 6 popáté.
:49:59
Akce!

náhled.
hledat.