Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:54:00
Jmenuje se to Tsunami.
Japonská vlna zaplavila New York.

:54:04
Jsi bývalej potápìè.
Zachráníš celé mìsto.

:54:07
Jsi skvìlej vùdce.
Je tam moje èíslo.

:54:10
Zavolej mi.
Bylo skvìlý s tebou pracovat!

:54:14
Promiò.
Nemyslel jsem to tak.

:54:17
- V tom filmu s Richardem Gerem
jsi byla skvìlá. - Mlè už.

:54:21
- Jsi stejnej jako on. Lžeš! Podvádíš!
- Já nelžu!

:54:24
Panebože, vždy všem øíkám,
jaká jsi skvìlá.

:54:29
Já tì respektuju a obdivuju tì.
:54:32
Jéžiši, Nicku, vždy hraješ
ten svùj vlastní scénáø.

:54:39
- A proè si myslíš, že jsem ho napsal?
- Nemám ponìtí.

:54:43
Je to o tobì.
:54:46
Je to o tom, co k tobì cítím.
:54:50
Spadl jsi na hlavu, Nicky?
Mluvíš jako idiot!

:54:53
Ne.
:54:56
Nicole, miluju tì od první chvíle,
co jsem tì potkal.

:55:06
Tak proè jsi mi to neøekl?
:55:08
Protože jsme spolu pracovali
a já to nechtìl pokazit.

:55:15
Bože.
:55:20
A já si celou dobu myslela...
:55:31
Bože.
:55:45
- Neotvírej ty dveøe!
- Proè ne?

:55:48
Protože to jsou kulisy, sakra!
Pojï sem.

:55:51
Až pøíštì.
Je to naléhavé!

:55:54
Už pøijela Ellen?
:55:56
- Zjistím to.
- A jde do šatny!

:55:59
Ne, Scéna 6.

náhled.
hledat.