Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:13:00
Akce.
1:13:02
Mám takový hlad.
1:13:18
Mami!
1:13:21
- No to je gól.
- Co se dìje?

1:13:24
Stop! Zùstaòte tu.
Bude jenom kratièká pauza.

1:13:27
Hned pokraèujeme.
1:13:29
Poslouchej mì, mami.
Nevstávej z té židle. Je to jasné?

1:13:34
- Už mluvíš jako tvùj otec.
- Mami, myslím to vážnì!

1:13:38
Dobøe.
Dobøe, už se nepohnu.

1:13:43
Dìkuji.
1:13:44
- Nepohnu se.
- Dobøe.

1:13:47
Perfektní.
1:13:50
Tito...
1:13:52
Myslím, že tady máme trochu
problém s komunikací.

1:13:55
- Chci jenom, abyste se zasmál. Ano?
- A proè?

1:13:59
- Už jsem vám øíkal proè.
- Tak mi to øeknìte ještì jednou.

1:14:48
Hele, Tito, pøece to není
tak velký problém.

1:14:52
Je to sen.
Ve snu se dìjí divné vìci.

1:14:55
Jenom chci, abyste se zasmál.
Proè je to pro vás takový problém?

1:14:58
- Proè musím hrát trpaslíka?
- Cože?


náhled.
hledat.