Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:14:48
Hele, Tito, pøece to není
tak velký problém.

1:14:52
Je to sen.
Ve snu se dìjí divné vìci.

1:14:55
Jenom chci, abyste se zasmál.
Proè je to pro vás takový problém?

1:14:58
- Proè musím hrát trpaslíka?
- Cože?

1:15:02
Proè je moje postava trpaslík?
1:15:06
Nemusí to být trpaslík.
Tak proè to je trpaslík?

1:15:09
Bez trpaslíka sen udìlat nedovedete?
1:15:13
- Ne, Tito...
- Mìl jste nìkdy sen s trpaslíkem?

1:15:18
Znáte nìkoho, kdo by mìl
ve snu trpaslíka? Ne!

1:15:22
Ani mnì se nezdá o trpaslících.
1:15:25
Trpaslíci jsou ve snu akorát
ve stupidních filmech jako je tento!

1:15:29
Ano. A to vypadá divnì.
Dejte tam trpaslíka.

1:15:31
Všichni budou dìlat
"Ale, ale, ale.

1:15:33
To musí být sen!
Vždy je tam trpaslík!"

1:15:35
Je mi z toho nanic! Seberte si
ten sen a strète si ho do zadku!


náhled.
hledat.